Геодезичний контроль: особливості

0 551

Геодезичний контроль являє собою упорядковану систему вимірювань і розрахунків, що дозволяють проконтролювати коректність ключових геометричних параметрів у процесі будівництва. Головний зміст зазначених заходів – забезпечення всіх необхідних допусків і нормативів, зазначених у проектній документації.

Геодезичний контроль: особливості

Особливості процедури

Об'єктом контролю можуть бути не тільки будівлі, але і інженерні споруди або комунікації. Це означає, що процедура перевірки покликана забезпечити належну якість виконання всіх будівельних і монтажних робіт. Геодезичний контроль проводиться під час будівельних заходів і передбачає дотримання таких параметрів:


 • точність розміщення споруд, їх нахилів і геометричних параметрів;
 • коректність розташування всіх елементів бетонного фундаменту при монтажі;
 • відповідність несучих елементів, таких як колони і блоки, вимогам технічної документації.
 • Геодезичний контроль: особливості

  Як проходить процес

  Контроль вищевказаних характеристик проводиться методом розрахунку осей будівель і споруд щодо спеціальних розбивочних кордонів. Для цього силами інженерної служби проводиться розміщення на контрольованому об'єкті особливих марок і реперів. Потім відстань між ними вимірюється високоточними приладами. Отримані значення відзначаються в журналах, інформація з яких потім лягає в основу звітів. Отримана цим методом документація дозволяє не допустити можливих помилок в споруді будівель. При виконанні геодезичних робіт застосовується обладнання вузької спрямованості, високоточні вимірювальні прилади і спеціалізовані методи розрахунків. Такі заходи дозволяють безпомилково контролювати стан всіх будівельних конструкцій і частин.


  Геодезичний контроль: особливості

  Способи

  За типом проведення робіт геодезичний контроль можна розділити на 2 види: безперервний і локальний. Перший спосіб передбачає щоденний контроль необхідних геометричних параметрів будівлі, і постійна присутність фахівців на досліджуваному об'єкті. Цей варіант відмінно себе показує на масштабних об'єктах, таких як стадіони і великі торгові комплекси, коли обсяг проведених робіт вимагає перманентного спостереження. Локальний геодезичний контроль споруд передбачає заміри поточних параметрів потрібних об'єктів на ділянці. Такий варіант буде доречним при несуттєвому обсязі будівельних робіт, так як дозволяє забезпечити необхідну якість вимірювань без залучення зайвих коштів.
  Геодезичний контроль: особливості

  Етапи процесу

  Геодезичний контроль в будівництві передбачає наступні особливості:
 • Споруда супроводжується 2 ступенями робіт. Перша називається післяопераційним контролем і реалізується організацією-виконавцем будівництва. Друга — вибірковий контроль, який здійснюється організацією-замовником робіт в процесі приймання готової конструкції або на одному з етапів зведення.
 • Результати, зафіксовані в процесі операційного контролю, повинні бути відображені в загальному журналі робіт, з обов'язковим зазначенням цифри відхилень від розмірів, які відображені в проекті.
 • Геодезична система контролю передбачає спостереження за точністю заливання бетонних фундаментів. Процесу бетонування передує перевірка всіх елементів опалубки і арматури. Вимірюванням міжосьових відстаней поверхонь щитів здійснюють планову перевірку; висотне положення при цьому контролюється процесом нівелювання.
 • Перевірка виконання стаканних фундаментів проходить по закріплених на місцевості осьовим лініям. Контроль виконується по розташуванню розбівочної осі щодо ліній, що визначаються заздалегідь.
 • Відповідність будівельного фундаменту нормам якості заноситься в документ, який підписує представник технічного нагляду з одного боку, і працівник монтажної компанії з іншого. До складеного акта прикладають схеми розташування елементів, з допомогою яких здійснюється контроль.
 • Процесу зведення колон обов'язково передує інструментальний аналіз відповідності проекту висотних положень. Колони перевіряються з допомогою бічного і горизонтального нівелювання.
 • В процесі установки блоків також проводиться контроль їх вертикального і планового розміщення. Планове положення визначається поєднанням осей блоків з осями стін будівлі. На вертикальність блоки перевіряють з допомогою виска або рівня.
 • Геодезичний контроль: особливості

  Контроль висотного будівництва

  Висотні об'єкти при проведенні геодезичного контролю являють собою окрему категорію. Помилки, допущені при зведенні таких конструкцій, можуть стати причиною серйозних наслідків. Деформації будівель можуть бути викликані промахами в проектуванні, природними впливами і впливом стану ґрунту. Спостереження за процесами деформації, становлять важливу частину в загальній системі безпеки, що застосовується при проектуванні. Організація геодезичного контролю проводиться таким чином, що вже на етапі проектування висотного будинку відбувається контроль над виконуваними роботами. В процесі будівництва інженерами геодезичної служби забезпечується дотримання проектної документації. Втручання фахівців також необхідно при проведенні капітального ремонту будівлі, а також виконання робіт по зміцненню фундаменту. Техніка контролю в такому випадку ґрунтується не тільки технічних, але і на геологічних особливостях місця.
  Геодезичні роботи при зведенні висотних споруд виконуються виключно організаціями з особливими дозволами. Фахівці таких компаній повинні бути спеціально атестовані для виконання відповідних заходів. Також треба враховувати, що висотна конструкція зазвичай вимагає індивідуальної системи геодезичного моніторингу.
  Геодезичний контроль: особливості

  Дотримання норм якості

  При будівництві будівель і споруд питання якості приділяється підвищена увага. Всі операції, виконані з порушенням нормативів, обов'язково підлягають переробці. Першим етапом контролю якості є вхідний контроль. Таку перевірку проходять всі матеріали, які надходять на будівельний майданчик. Контроль показує відповідність закупівель вимогам технічної документації, і наявність у них необхідних сертифікатів. Також вхідний контроль виявляє дефекти, отримані при перевезенні. Другий етап перевірки називають операційним контролем. Його мета — пошук та усунення невідповідностей в ході процесу виконання будівельних робіт. В першу чергу визначається відповідність якості робіт наявного проекту та інструкцій. Такій перевірці піддається весь процес робіт, аж до розвантаження і зберігання матеріалів.
  Геодезичний контроль: особливості

  Наглядові заходи

  Важливу роль в процесі перевірки геометричних параметрів споруди грає геодезичний контроль якості. Процес складається з перевірки вихідних даних плану, контролю стану в процесі монтажу, і аналізу характеристик готової конструкції. В ході будівництва перевіряються також несучі та огороджувальні елементи конструкцій. Збір даних з використанням геодезичних інструментів проводиться тільки для тих ділянок будівель, точність геометрії яких впливає на правильність монтажу інших конструкцій.

  Приймання робіт

  Процес приймання готового будівлі проходить на підставі затвердженого проекту робіт. Перед здачею необхідно підготувати наступну документацію:
 • креслення готових конструкцій;
 • сертифікати і паспорти для залізобетонних виробів;
 • документи, що підтверджують якість використаних при монтажі витратних матеріалів, таких як електроди і кріплення;
 • лабораторні аналізи зварних стиків;
 • посвідчення, що підтверджують кваліфікацію робочого персоналу;
 • результати геодезичних вимірів;
 • документи на монтажні і зварювальні роботи.
 • Приблизно половина аварій і проблем з експлуатацією будівель викликані порушеннями процесу будівництва. Велика частина таких дефектів проявляються не відразу, а в процесі експлуатації. Першочерговим завданням геодезичного контролю будівель є своєчасне виявлення та недопущення дефектів в процесі будівництва.


  Схожі поради

  Сад і город