Приклад гарантійних листів - основи складання документа

0 1427

Гарантійний лист – це діловий документ, що містить в собі підтвердження однієї із сторін певних дій. Приклади гарантійних листів - тема цієї статті. Вони можуть містити наступну інформацію:

 • прохання про продаж певних послуг або товарів, з подальшою їх оплатою;
 • визнання боргових зобов'язань, які будуть виконані у визначені терміни;
 • виступати в якості попередньої домовленості.
 • Часто гарантійні листи виступають, як один із способів досудового врегулювання спору після отримання претензії. На практиці в листі можуть міститися будь-які гарантії щодо певних дій.


  Приклад гарантійних листів - основи складання документа

  Юридична сила документа

  Незважаючи на безліч прикладів гарантійних листів, такий документ набуває юридичну силу тільки в разі підписання договору. А саме лист лише є підтвердженням виконання певного пункту в контракті. Навіть у суді, якщо у підтвердження буде надано звернення без договору, то такий документ буде вважатися недійсним. Простіше кажучи, гарантійний лист – це лише офіційно виражені наміри юридичної особи.

  Загальні правила складання

  Приклад гарантійного листа є частиною ділового документообігу, тому він повинен містити наступні обов'язкові реквізити:
 • Дату складання та вихідний номер.
 • Дані одержувача.
 • Найменування документа або тему звернення.
 • У змісті викладається суть гарантійних зобов'язань.
 • Додатки до листа, якщо вони передбачені, наприклад, графік погашення заборгованості.
 • Посада та підпис відправника.
 • Гарантійні листи від юридичних осіб за загальним правилом оформляються на бланку підприємства і завіряються печаткою. Хоча жорстких вимог до оформлення листів, складених на офіційних бланках юридичних осіб, немає. У той же час будь-який банк навряд чи прийме гарантійний лист без печатки підприємства.


  Приклад гарантійних листів - основи складання документа

  Зразки листів

  Приклад гарантійного листа про оплату: Даний документ по відшкодуванню заборгованості обов'язково повинен містити реквізити договору та/або рахунки, завдяки яким утворився борг. Такий лист можна розцінювати як своєрідний вексель, тобто авансове зобов'язання. Підпис головного бухгалтера або особи, відповідальної за проведення оплати документі проставляється обов'язково. Директору АТ «Одержувач» Адресату А. А. вих. № ххх. Дата ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ У зв'язку з тимчасовими фінансовими труднощами на підприємстві, оплату за рахунком № 000 від (дата), на загальну суму ХХХ тисяч рублів, за поставку матеріалів за договором № 111 від (дата), гарантуємо провести до (дата). Директор АТ «Гарант» підпис ПІБ Головний бухгалтер АТ «Гарант» підпис ПІБ м. п. Приклад гарантійного листа про оплату заборгованості: Директору АТ «Одержувач» Адресату А. А. вих. №ххх Дата ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ ПП «Боржник» гарантує проведення оплати заборгованості ПП «Кредитор» за надані послуги на загальну суму ХХХ рублів на термін до (дата), тобто гарантує виконання пункту хх договору № хх від (дата). У разі, якщо наше підприємство не виконає своїх зобов'язань щодо виплати заборгованості в обумовлений термін, то будеь проведена виплата пені, передбачена в договорі, а саме - 01% від загальної суми боргу за кожен день прострочення.
  Банківські реквізити нашого підприємства: Директор ПП «Боржник» підпис ПІБ Головний бухгалтер ПП «Боржник» підпис ПІБ м. п.
  Приклад гарантійних листів - основи складання документа

  Поставка товару та виконання робіт

  Приклад гарантійного листа на виконання робіт: Директору АТ «Одержувач» Адресату А. А. вих. № ххх Дата ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ АТ «Будівельник», на підставі договору № 000 від (дата) з вашим підприємством, взяв на себе зобов'язання по проведенню всіх будівельно-монтажних робіт на об'єкті (найменування, адреса) в термін до (дата). Справжнім лист підтверджую раніше дані гарантії по завершенні робіт згідно пункту вищевказаного договору в термін до (дата). Директор АТ «Будівельник» підпис ПІБ м. п. У разі складання листа, не містить зобов'язань і гарантій з оплати певної суми, підпис головного бухгалтера не потрібно. Приклад гарантійного листа на постачання товару : Директору АТ «Одержувач» Адресату А. А. вих. №ххх Дата ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ ПП «Покупець» просить Вас поставити продукцію, згідно специфікації № ххх від (дата), за договором №ххх від (дата). Оплату гарантуємо провести в термін до (дата). Якщо грошові кошти не будуть переведені в обумовлений термін, то даний лист можна розцінювати як одержання нашою організацією комерційного кредиту. ПП «Продавець» має право нарахувати відсотки за використання чужих грошових коштів за весь час прострочення. З розрахунку, обумовленого в пункті ххх вищезазначеного договору. Тобто 1% за кожен день прострочення. Директор ПП «Покупець» підпис ПІБ Головний бухгалтер ПП «Покупець» підпис ПІБ м. п.
  Приклад гарантійних листів - основи складання документа

  Рекомендовані формулювання для використання в листі

  Приклад оформлення гарантійного листа вимагає дотримання прийнятої термінології в діловому обороті. Не варто описувати всю історію відносин між юридичними особами і вдаватися в подробиці, з якої причини сталася та чи інша ситуація. Лист повинен бути коротким, містити чіткі формулювання, наприклад:
 • Гарантую вчасну оплату, в обумовлений термін, до (дата).
 • У зв'язку із зміною економічної ситуації в нашому регіоні.
 • Повернення рухомого складу в справному стані гарантую до (дата).
 • Гарантую працевлаштування громадянина такого-то (дата).
 • У зв'язку із збільшенням тарифів на
  Приклад гарантійних листів - основи складання документа
 • Додаткові вимоги

  Якщо гарантійний лист складається для кредитно-фінансової установи, то рекомендується прикласти копію виписки з ЕГРЮЛ, щоб у банку була можливість підтвердити повноваження керівника, який підписав документ. У разі складання та підписання листа уповноваженою особою, то до неї додаються документи, які зможуть підтвердити повноваження цієї особи. Це може бути довіреність або протокол. Головне, щоб у них містилася чітка вказівка на правомочність дій уповноваженої особи.


  Схожі поради

  Сад і город