Паливно-енергетичний баланс: опис, структура та особливості

0 231

Благополуччя і процвітання людської цивілізації залежать від наявності достатньої кількості енергетичних ресурсів. Пошук альтернативних видів палива видається найбільш логічним шляхом розвитку. Однак, беручи до уваги туманні перспективи нетрадиційних джерел енергії, особливе значення набуває питання раціонального споживання наявних природних ресурсів. Кожна країна стикається з необхідністю вирішення цієї задачі.

Загальне поняття

Паливно-енергетичний баланс є однією з найбільш гострих проблем сучасного світу. Зростання населення планети і розвиток промислових технологій стають причиною стрімкого збільшення споживання корисних копалин. Неможливість відновлення природних ресурсів та обмеженість їх запасів дають привід для занепокоєння. Енергетичним балансом називається співвідношення обсягів видобутку і споживання таких видів палива, як нафта, вугілля, газ, торф, горючі сланці і дрова.


Протягом 20 століття витрата даних ресурсів збільшився приблизно в 15 разів. За підрахунками дослідників, сумарна витрата теплової енергії за кілька останніх десятиліть перевищив її обсяг, використаний людством за весь попередній період історії. Розвиток науки і техніки змінило структуру балансу. Прогрес у промисловості привів до різкої активізації розробки нових родовищ корисних копалин, а також появи нетрадиційних видів палива.
Паливно-енергетичний баланс: опис, структура та особливості

Структура

В даний час частка нафти в сумарній витраті теплової енергії в світі складає 40 %. Менш важливу роль відіграє вугілля, який забезпечує 27 % потреб людської цивілізації в паливі. Частка природного газу не перевищує 23 %. Самими незначними елементами енергетичного балансу є сонячна, вітрова та атомна енергія. Їх частка становить тільки 10 % сумарного обсягу споживання палива в світі.


Структура енергетичного балансу варіюється в різних країнах. Причина неоднорідності загальносвітової картини полягає в особливостях географічного положення та рівень індустріального розвитку держав. У другій половині 20 століття в енергетичному балансі стрімкими темпами зростала частка нафти. Наприкінці сторіччя в країнах з високорозвиненою промисловістю співвідношення змінилося на користь природного газу і вугілля.
Паливно-енергетичний баланс: опис, структура та особливості

Нетрадиційні джерела

Нерівномірний розподіл родовищ вуглеводнів на земній кулі змусило багато країн шукати альтернативні шляхи задоволення своїх потреб в енергетичних ресурсах. Ця задача пов'язана з певними складнощами. Можливість використання сонячної енергії в значній мірі залежить від географічного положення. Атомні електростанції являють собою серйозну небезпеку для населення та навколишнього середовища. Аварії на таких об'єктах призводять до катастрофічних наслідків.

Енергетичний баланс в Росії

В РФ з-за кліматичних особливостей існує необхідність високої витрати палива для забезпечення теплом у зимовий період. У структурі енергетичного балансу переважає природний газ. Його частка становить 55 %. Нафта займає друге місце. Незважаючи на те що Росія є одним з найбільших в світі постачальників "чорного золота", частка цього виду палива в енергетичному балансі країни становить лише 21 %. На третьому місці знаходиться вугілля, що забезпечує 1 7% сумарного вироблення тепла. Гідроелектростанції і ядерна енергія, не мають стратегічного значення для господарства країни. Вони вносять мінімальний внесок, не перевищує кількох відсотків.
Паливно-енергетичний баланс: опис, структура та особливості

Ефективність

Варто відзначити поступове зміна енергетичного балансу в процесі перетворення економіки. У другій половині 20 століття чільна роль належала вугілля і нафти. На початку нового тисячоліття провідне місце дісталося природному газу. На думку дослідників, його споживання в Росії відбувається недостатньо ефективно. Коефіцієнт корисної дії при виробленні електрики працюють на природному газі турбінами становить близько 30 %. Причина такого низького показника полягає в застарілому обладнанні, потребує модернізації.
Паливно-енергетичний баланс: опис, структура та особливості

В інших країнах

Світовий енергетичний баланс характеризується крайньою нерівномірністю споживання палива в різних частинах земної кулі. Лідерами по витраті паливних ресурсів є такі країни, як США, Китай і Росія. Вони використовують близько 40% виробленої в усьому світі енергії. Високий рівень витрат палива припадає на частку країн, розташованих в північних широтах. Протягом останнього століття кількість доступних джерел енергії збільшилася з двох до шести. Цікава закономірність полягає в тому, що в даний час ні один з них не втратив свого стратегічного значення у світовій економіці. Давно відомі джерела енергії перейшли в розряд традиційних, але продовжують займати важливе місце в структурі паливного балансу. В аналітичних прогнозах не розглядається можливість їх повного виключення з числа ресурсів, які є основою економіки. Передбачення стосуються тільки зміни в майбутньому частки традиційних джерел енергії в структурі споживання. Багато аналітиків дотримуються думки, що в найближчі десятиліття лідируючі позиції залишаться за такими природними ресурсами, як вугілля і газ.
Паливно-енергетичний баланс: опис, структура та особливості

Атомні електростанції

Деякі країни прийняли рішення віддати пріоритет розвитку ядерної енергетики. В якості прикладу можна навести Францію і Японію. Вони добилися значної зміни структури енергетичного балансу своїх держав. Франція і Японія зуміли істотно знизити роль нафти. Заміна вуглеводнів ядерною енергією справила благотворний вплив на екологічну ситуацію. Однак наявність атомних електростанцій створило потенційну небезпеку, у реальності якої населення Японії переконалося після катастрофи в Фукусімі.
Паливно-енергетичний баланс: опис, структура та особливості

Перспективи

Передбачуване виснаження світових запасів енергоносіїв часто стає предметом запеклих суперечок. Песимістичні прогнози про швидке настання глобального дефіциту горючих корисних копалин засновані на незаперечний факт - невозобновляемости природних ресурсів. За оцінками експертів, при збереженні поточних обсягів видобутку нафти запаси "чорного золота" на планеті можуть бути вичерпані протягом найближчих 30-50 років. Ситуація ускладнюється тим, що вуглеводневі компанії воліють вкладати свій прибуток у проекти з швидкою окупністю, а не витрачати її на фінансування геологорозвідувальних робіт. Інформація про світові запаси природного газу дає певний привід для оптимізму. За підрахунками фахівців, розвіданих покладів цього енергоносія повинно вистачити на найближчі 50-70 років. Росія виділяється серед інших країн наявністю величезних резервів природного газу. Його поклади на півострові Ямал фахівці оцінюють у 100 трлн м 3 . Запаси вугілля зосереджені в Китаї, США і Росії. Його глобальні резерви становлять 15 трильйонів тонн. Однак для промислових цілей використовуються лише певні марки коксівних вугіль, що добуваються в обмеженій кількості. Запаси горючих копалин на земній кулі великі, але не безмежні. Майбутнім поколінням належить знайти остаточне вирішення енергетичної проблеми.


Схожі поради

Сад і город