Штатна чисельність працівників - це Визначення, методи розрахунку

0 760

Штатна чисельність – це встановлюється керівником з урахуванням діючих нормативів чисельність працівників, необхідних для нормального функціонування компанії. Зазвичай вона оформляється внутрішнім документом, в якому фіксуються всі представлені в організації структурні підрозділи. Називають такий документ «Структура й штатна чисельність».

Штатна чисельність працівників - це Визначення, методи розрахунку

Документи: забезпечення діяльності компанії з урахуванням норм

Як правильно оформити цей внутрішній документ організації? Чинне законодавство не встановлює жодних обов'язкових нормативів оформлення, тому потрібно орієнтуватися на прийняті всередині компанії стандарти, а також на затверджену генеральним директором Інструкцію з діловодства.


Штатна чисельність працівників - це Визначення, методи розрахунку
Затвердження штатної чисельності співробітників – що це? Як правило, процедура передбачає формування наказу по підприємству. Підписується папір головним управлінцем – генеральним директором або іншим працівником, який займає вищу щодо ієрархії посаду. У деяких випадках твердження забезпечується наказом особи, якій директор делегував відповідні повноваження. Обов'язково детально описується ієрархічна структура компанії. Підрозділів перераховуються з урахуванням субординації. Навпроти кожної посади вказують, як багато одиниць на підприємстві необхідно для повноцінної роботи фірми. Документ є базою для складання штатного розкладу. Документ-зразок штатної чисельності для розробляє внутрішні папери діловода фактично не потрібен. Головне – правильно вказати посади і написати текст грамотно. Основну складність являє собою фактичний розрахунок штатної чисельності працівників, чим зазвичай займається бухгалтерія.


Теоретична база

Структурний підрозділ – це такий відділ який виділений офіційними документами у структурі компанії. У нього є конкретні функції, завдання, на підрозділ (на його начальника) покладається відповідальність в рамках профільних завдань. Структурний підрозділ не має ознак юридичної особи. Не слід плутати його з відокремленими підрозділами організації. Штатна чисельність відділу багато в чому залежить від напрямку його роботи. Виділяють:
 • служби;
 • виробничі площі;
 • лабораторні кімнати;
 • сектор;
 • управлінський орган;
 • бюро.
 • Система роботи і кількість робочих

  Не секрет, що в будь-якої компанії у працівників є вузький спектр покладених на них завдань. Він прописується в трудовому договорі. Додаткову функціональність працівнику можна надати, уклавши з ним угоду до трудового договору. Різні працівники на розрізняються посадах можуть вирішувати подібні завдання. Це дозволяє об'єднати їх в деякий структурний підрозділ. Але робити це потрібно не завжди.
  Штатна чисельність працівників - це Визначення, методи розрахунку
  На допомогу приходять нормативи штатної чисельності і реальне число працівників компанії. Аналізують, як багато на підприємстві трудиться людей, потім вивчають нормативи і приймають рішення: створювати відділ чи ні. Фактично нормативи потрібні саме для стандартизації процесу формування підрозділів на підприємствах на території всієї нашої країни. Крім того, нормативи, за якими відбувається визначення штатної чисельності, дозволяють правильно розподілити роботу між працівниками компанії і сформулювати посадові обов'язки для всього персоналу.

  В цифрах на прикладі

  Припустимо, що є деяка підприємство. За списками на ньому працює понад семи сотень працівників. Така кількість персоналу дозволяє сформувати бюро, відповідальна за охорону праці. У цьому випадку штатна чисельність працівників – не більше п'яти осіб (але й не менше трьох). У це число включають також відповідальна особа – начальника нового структурного підрозділу. А от якщо за охорону праці буде відповідати шість чоловік або більше, тоді новоутворення називають відділом. Деякі компанії вводять внутрішні нормативи – за охорону праці повинні відповідати не менше 4 працівників.

  Нормативи в приватних компаніях

  Якою може бути гранична штатна чисельність на приватному підприємстві? Зазвичай нормативи вибирає керівник організації. Штат структурують поділом на відділи. Обов'язково контролюють, щоб невеликі відділи, у яких значиться не більше трьох співробітників, не зайняли домінуючого положення. В іншому разі відповідальність дробиться між великим числом людей, фактично за прийняті рішення ніхто не відповідає, і це призводить до занепаду фірми.
  Штатна чисельність працівників - це Визначення, методи розрахунку
  Якщо штатна чисельність дозволяє, необхідно створювати досить великі відділи. Чим більше людей перебуває у підпорядкуванні начальника відділу, тим вищий рівень відповідальності, тим грунтовніше людина підходить до роботі. Але не можна не визнати, що із зростанням відповідальності у людей ростуть вимоги до заробітної плати.

  Документи як обґрунтування

  Створюючи на підприємстві новий підрозділ, штатну чисельність для нього зазвичай вибирають не випадково. На допомогу приходять досвід великих, успішних фірм, нормативні документи, дійсні на території нашої країни, внутрішні ЛНА. Найбільш важливими офіційними паперами є:
 • Постанова Міністерства праці, прийнята в 1995 році під номером 56 де містяться нормативи бухобліку, фіндіяльності.
 • Видане цим же органом у 2001 році Постанову під номером 10 декларує нормативи чисельності для органів, відповідальних за охорону праці.
 • Накази Держбуду від 1999 року під номерами 6569. У них вказані нормативи чисельності для деяких окремих сфер.
 • Наказ Міністерства палива та енергетики від 1998 року під номером 252 декларує, якою повинна бути штатна чисельність на ПЕК.
 • Як рахувати правильно?

  На поточний момент немає загальновизнаних і затверджених законами алгоритмів розрахунку фактичної, граничної чисельності. Фактична, як випливає вже з самого терміна, визначається простим підрахунком числа працюючих в організації.
  Штатна чисельність працівників - це Визначення, методи розрахунку
  Гранична штатна визначається головним керуючим особою компанії. Зазвичай оцінка проводиться з урахуванням структури фірми, а також функцій конкретного відділу. В цілому керівник підприємства має право на свій смак вибирати професії, число працівників для кожної виробничої функції. Але є окремі організації, установи, до яких застосовуються нормативи, встановлені законами. В самі вузькі рамки затиснуті державні відомства, установи.

  Правила і обмеження

  Особливо очевидні обмеження, що накладаються на державні інстанції, якщо вивчити штатний розпис органів виконавчої влади. В якості прикладу можна взяти центральний апарат. Тут є керівник, який може затвердити чисельність співробітників, але ось ФОП встановлюється понад. Тобто навіть якщо є бажання взяти на роботу більше людей, це неможливо, так як зарплати просто не вистачить. ФОП стверджують Президент, Уряд. Для цього враховують посади в відповідності з централізованим реєстром, а також орієнтуються на деякі інші правові акти, з яких випливає, якою повинна бути чисельність персоналу у відділі. Офіційно процес описує ухвалене в 2005 році постанова Уряду, видане під номером 452.
  Штатна чисельність працівників - це Визначення, методи розрахунку
  Керівник, розрахувавши граничну, фактичну чисельність, складає звітність. Щоб не помилитися, має сенс запросити інформацію у відповідальних органах, тобто тих, куди потрібно передати звіт про кількість працівників підприємства. Але будьте уважні: всі подібні звернення повинні бути письмовими, зареєстрованими під вхідним номером відомства. В іншому випадку висока ймовірність, що питання залишиться без відповіді і просто загубиться.

  Розмежовуючи поняття

  Аналізуючи нормативні, правові документи, дійсні на поточний момент, можна помітити, що в них використовуються два терміни:
 • середньооблікова чисельність;
 • середня чисельність.
 • У першому варіанті вважають тих, хто на підприємстві працює як на основному місці. Друге передбачає врахування всіх сумісників, а також осіб, з якими укладено ЦПД.

  Особливості

  Середня чисельність включає в себе середньоспискову, але крім них передбачає врахування кількості працюючих за зовнішнім сумісництвом, а також число людей, задіяних за ЦПД, в середньому. Середньооблікова включає в себе тих людей, які у фірмі працюють на постійній основі. Враховують трудящих на повній ставці, неповною. Вважають також тих, з ким укладено безстрокові, строкові договори. Необхідно врахувати і сезонних працівників, тимчасовий персонал.
  Штатна чисельність працівників - це Визначення, методи розрахунку
  Якщо в компанії є внутрішні сумісники, їх вважають однією одиницею для спискової чисельності. Якщо деяка особа за сумісництвом прийшов з іншої фірми, його спискову чисельність не включають. Окремий облік ведеться для тих, хто прийнятий за правилами зовнішнього сумісництва.

  Необов'язкове обов'язкове

  Є такі нормативно-правові акти, які були прийняті владою країни і затверджені в якості рекомендаційних. Безумовно, є такі документи, що регламентують штатну чисельність на підприємстві. Найбільш повні і накладають обмеження рекомендації поширюються на бюджетні організації. Вони зобов'язують звертатися до трудових нормативів, з яких і слід, як багато людей потрібно на підприємстві для нормальної і ефективної роботи.

  Формула: це корисно

  Розрахувати кількість працівників, спираючись на нормативи праці, можна наступним чином:
 • (Річні витрати на повний обсяг робіт у годинах) : (Нормативи одного працівника в годинах) х (Коефіцієнт, що враховує відпустки, невиходи, лікарняні).
 • Нормативи зазвичай оцінюються в 2000 годин на один календарний рік.
  Штатна чисельність працівників - це Визначення, методи розрахунку

  Підводячи підсумки

  Штатна чисельність – це кількісна оцінка співробітників підприємства. Вона встановлюється керівником компанії з урахуванням діючих нормативів і рекомендацій. Велика частина правових документів носить характер необов'язкових, але бажаних до виконання. А ось в бюджетних організаціях важливо дотримуватися введені чинності законами країни норми і правила визначення штатної чисельності. Керівник приватної організації може керуватися тими ж нормативами, які виконують державні підприємства. При цьому рекомендують по можливості уникати подрібнення фірми на дрібні підрозділи, в іншому випадку ієрархічна структура порушується, нечіткі межі відповідальності. Щоб структура компанії була чіткої, ефективної, її декларують внутрішнім документом, який затверджується директором.


  Схожі поради

  Сад і город