Цілі виховання - це що таке? Методи виховання

0 2258

Цілі виховання – це головне питання педагогіки, який визначає зміст, методи і результат впливу на дитину. Саме від їх правильного вибору залежить, яким виросте людина, які у нього будуть особистісні якості і характер.

Що таке мета і завдання виховання

Для початку необхідно розібратися, що ж означають ці поняття. Прийнято вважати, що метою є той результат, до якого прагнеш. Завдання ж, у свою чергу, відповідають на питання, за допомогою яких дій цього можна досягти.


Будь-яке виховання завжди на щось направлено, незалежно від того, виражається воно в найдрібніших актах або широкомасштабних державних програмах. Вплив на дитину безперервно, постійно спрямована в майбутнє і передбачає певний підсумок.
Цілі виховання - це що таке? Методи виховання
Мета виховання – це наперед прогнозований результат у підготовці підростаючого покоління до життя в суспільстві, в його формуванні та розвитку особистості. Його може досягти педагог у процесі своєї роботи тільки через виконання більш конкретних завдань. Наприклад, учитель хоче підвищити рівень інформованості учнів про ВІЛ-інфекції. Тобто в результаті хлопці повинні мати уявлення про даному захворюванні. Для цього педагогові потрібно буде вирішити кілька завдань: розповісти, що таке ВІЛ-інфекція, якими способами передається, як можна запобігти зараженню, ознайомлення з варіантами обстеження, а також перевірити рівень засвоєння матеріалу. Як видно, якщо правильно визначити цілі і завдання виховання, то можна грамотно вибудувати свою роботу. Це дасть можливість зрозуміти, розвитку яких якостей, умінь і навичок сприяти, а також які знання формувати.


Загальні та індивідуальні цілі виховання

Якщо говорити про цілі виховання, то в першу чергу виділяють індивідуальні та загальні. Гуманістичний напрямок у педагогіці виступає за їх поєднання і єдність, що, звичайно, правильно і потрібно в процесі навчання. Мета виховання є загальною, якщо вона спрямована на формування якостей у всіх людей. Можна сказати, що це певний соціальне замовлення на підготовку підростаючого покоління до виконання певних функцій, у яких найбільше потребує суспільство на даному етапі розвитку. Її також називають метою-ідеалом, яка поєднує в собі політичні, економічні, правові, біологічні, моральні і естетичні уявлення про гармонійно розвиненому, скоєному людині і його значення в соціальному житті.
Цілі виховання - це що таке? Методи виховання
Індивідуальна мета виховання - це розвиток певного окремо взятого індивідуума. На цьому акцентується увага з тієї причини, що кожна людина неповторна і унікальна, зі своїм особливим набором можливостей і прагнень. Саме тому важливо підбирати лінію розвитку в індивідуальному порядку. Людина як член суспільства залежить від нього, підкоряється його законам, нормам та вимогам. Тому обов'язковою умовою визначення результату виховання є поєднання індивідуальної і загальної цілей.

Фактори, що визначають вибір мети виховання

Насамперед, вибір цілі виховання визначає потребу суспільства в людях певного типу. З іншого боку, результат впливу на дитину буде відображати досягнутий рівень розвиненості соціуму. Доказом є той факт, що в різних суспільно-економічних формаціях були свої цілі виховання. Це проілюструємо на прикладі зміни пріоритетів у такі епохи, як первіснообщинна, рабовласницька, феодальна і капіталістична.
Так, в доісторичному суспільстві всіх дітей вчили готувати їжу, майструвати одяг та полювати на тварин. Тобто мета виховання зводилася до озброєння знаннями і навичками, які необхідні для виживання. При рабовласницькому ладі в пріоритет ставилася роль володаря, знатних дітей вчили завойовувати чужі землі і захищати свої. Простий же люд виховував своє покоління, виходячи з цінності покірності і фізичної праці. В епоху феодалізму прищеплювали якості джентльмена і лицаря-добродія. Період капіталізму розвивав активних і діяльних людей-підприємців. Разом з тим у всі часи високо ставили такі одвічні цінності, як добро, істина й краса. Також в більшості своїй за мету виховання визначає політика і ідеологія держави. У будь-якій країні розвиток дитини завжди спрямоване на зміцнення сформованих суспільних відносин. Крім того, на вибір цілей виховання впливає соціальний розвиток, науково-технічний прогрес, можливості освітніх установ і становлення педагогічної науки. Крім перерахованих факторів неабияке значення має психічне дозрівання і фізіологічні особливості людини.
Цілі виховання - це що таке? Методи виховання
Все це, звичайно, просто необхідно враховувати у роботі педагога і при визначенні результату розвитку дитини.

Сучасні цілі виховання

Виходячи з вищесказаного, стало зрозуміло, якогось громадянина хотіли отримати в ту чи іншу епоху. Але як же йдуть справи з метою виховання в сучасному світі? В даний час акцент робиться на гуманістичний напрямок. Згідно з ним, потрібно створювати умови для формування всебічно розвиненої і гармонійної особистості. Саме вона сьогодні є орієнтиром формулювання цілей і завдань педагогіки.
Гуманістичний напрямок вважає, що для всебічного розвитку важливо акцентувати увагу на розумовому, фізичному, трудовому, економічному, моральному, екологічному та естетичному вихованні. Ріст дитини інтелектуальному плані можна назвати ключовим. Саме розум допоміг людству відокремитися від тваринного світу, створити всі блага цивілізації та забезпечити соціально-економічний прогрес. В ході засвоєння знань діти отримують певні вміння та навички, вчаться розуміти навколишню дійсність, явища природи, пробують вибудовувати своє життя, використовуючи на практиці отриману теоретичну інформацію. Також важливою метою виховання є фізичний розвиток. Воно сприяє зміцненню здоров'я і формуванню таких якостей, як сміливість, дисциплінованість, наполегливість, рішучість і відповідальність. Трудове виховання прищеплює любов до будь-якої роботи, якби вона побутової або професійною. Знання основ екологічних дисциплін допоможе зберегти навколишнє середовище і зрозуміти дітям, як можна зменшити витрати природних ресурсів.
Цілі виховання - це що таке? Методи виховання
Естетичне виховання виробляє вміння створювати прекрасне навколо себе своїми руками. У дітей вже в ранньому віці формуються погляди, смаки та ідеали, які засновані на національних особливостях і досягнення цивілізації. Мета морального виховання – це створення високоморального людини, яка розуміє переконання, звички поведінки і норми, прийняті в соціумі. Важливо навчити дітей шанобливо ставитися до суспільству, людям, самому собі і праці. Підростаюче покоління має цінувати чесність, відповідальність, порядність, милосердя та інші якості, якими повинен володіти громадянин країни.

Завдання виховання в освітньому закладі

Мета досягається шляхом вирішення певних завдань. І сфера освіти має неабияке значення у вихованні дітей. Перед дошкільними установами стоять наступні завдання:
 • Охорона життя, зміцнення психічного і фізичного здоров'я.
 • Проведення корекційних занять для усунення недоліків у розвитку.
 • Виховання у дітей з урахуванням вікових особливостей любові до природи, сім'ї, батьківщини, почуття громадянськості і поваги до інших.
 • Здійснювати гармонійний розвиток у різних напрямках: пізнавально-мовленнєвого, фізичного, соціально-особистісному та художньо-естетичному.
 • Взаємодіяти з сім'ями хлопців і надавати їм консультативну допомогу для повноцінного формування дітей.
 • Цілі і завдання виховання шкільної освіти зводяться до наступного:
 • Прилучення учнів до національної культури, цінностей народу, мови, звичаїв і традицій.
 • Розвиток фізичних даних, прищеплення любові до здорового способу життя.
 • Створення умов для професійного самовизначення дітей.
 • Профілактика злочинів та правопорушень неповнолітніми.
 • Сприяння прояву потенціалу обдарованих дітей.
 • Підтримка самостійності, ініціативності та творчості школярів через створення дитячих рухів та учнівського самоврядування.
 • Проведення виховної роботи допомогою взаємодії педагогів, учнів і батьків.
 • Цілі виховання - це що таке? Методи виховання
  Варто відзначити, що вирішення цих завдань актуально для будь-якої вікової групи. Однак зміст і пріоритет мети навчання, виховання відрізняються в різні періоди шкільного життя.

  Які завдання вирішує виховання в родині?

  Напевно, ніхто не сумнівається, що сім'я робить самий сильний вплив на виховання дитини. В оточенні близьких людей, батьків та родичів формуються особисті якості. Сімейне виховання являє собою складну систему, так як велике значення має цілий ряд факторів. Це біологічне здоров'я батьків та дитини, спадковість, матеріально-економічне становище, соціальний стан, спосіб життя, місце проживання, родинні взаємини. В кожному окремому випадку всі ці фактори проявляються по-різному і переплітаються в унікальну ланцюжок, створюючи конкретні умови для виховання. Виходячи з цього, можна сказати, що сім'ї по-своєму розуміють мети виховання. Це, на жаль, не завжди вірне уявлення, і воно часто шкодить дітям. Сім'я як осередок товариства повинна виконувати кілька функцій, щоб дитина виросла здоровою і повноцінною особистістю:
 • Створення максимальних умов для розвитку дітей.
 • Соціально-економічна та психологічна захист дитини.
 • Навчання корисним навичкам, які спрямовані на допомогу близьким і самообслуговування.
 • Передача успішного досвіду створення сім'ї та виховання дітей.
 • Формування почуття власної гідності та цінності свого «Я».
 • При реалізації цих завдань в сім'ї батькам важливо пам'ятати, що найбільш повно розкрити дитячий потенціал можна через використання привабливих для дитини видів діяльності.

  Принципи виховання

  Що таке принцип? Це початкове або основне положення, якими керується педагог, коли організує процес виховання. Мета при цьому визначена заздалегідь, і вона не може бути досягнута, якщо не дотримуватися певні принципи. Отже, чим повинен керуватися педагог у своїй діяльності?
 • Цілеспрямованість впливу на дитину.
 • Особистісний підхід до кожного.
 • Здійснювати виховання в процесі навчання.
 • Враховувати вікові та індивідуальні особливості.
 • Пред'являти вимоги, але поважати особистість дитини.
 • Пов'язувати виховання з життям.
 • Педагоги і батьки при здійсненні принципів, цілей і завдань можуть використовувати різні методи виховання.
  Цілі виховання - це що таке? Методи виховання

  Що таке методи виховання

  Почнемо з визначення цього поняття. Методами є конкретні способи і шляхи впливу на поведінку, свідомість, волю і почуття. По-іншому можна сказати, що це прийоми управління діяльністю, в процесі якої здійснюється розвиток і самореалізація особистості. Це якісь ходи, які допомагають здійснити досягнення заданої мети. Методи виховання потрібно використовувати з розумом. Правильний вибір гарантує успіх, вдалий результат.

  Фактори вибору методів виховання

 • Цілі та завдання розвитку дитини.
 • Зміст виховного процесу.
 • Облік вікових і особистісних особливостей. Одна і та ж мета може бути досягнута різними методами в залежності від зрілості вихованця.
 • Відведені терміни. В умовах обмеженого часу використовуються жорсткі методи, які швидко подіють.
 • Педагогічна грамотність. Вчитель або батьки повинні спиратися на свої знання та вибирати тільки ті методи, з якими знайомі, у яких повністю впевнені.
 • Очікувані наслідки. При виборі методу потрібно вміти передбачати результат, до якого він може призвести. При несприятливому результаті необхідно відмовитися від способу впливу на дитину і знайти інший шлях, який би допоміг здійснити мету виховання людини.
 • Умови виховання. До них відноситься стиль впливу, клімат в колективі та інші фактори.
 • Методи виховання

  Традиційно виділяють чотири групи методів: переконання, привчання (вправи), стимулювання діяльності і самовиховання. Розглянемо кожен вид більш докладно. Методи переконання припускають свідоме сприйняття певних цінностей, що формує особисті переконання, погляди, ідеали і впливає на розвиток відносин. При такому способі впливу використовуються наступні прийоми: умовляння, розповідь, роз'яснення, бесіда, настанова, порада, навіювання і вимога. Привчання являє собою багаторазове повторення яких-небудь дій з усвідомленням результатів і мети виховання. Це, як писав великий педагог Макаренко А. С., вправа в правильному вчинку. Для цього необхідно регулярно виконувати одне і те ж, щоб дія стала звичною формою поведінки. В процесі свого життя у дитини з'являється безліч звичок. І гарні з них потрібно заохочувати і перетворювати в якості особистості. Для розвитку маленьких дітей важливо використовувати ігрові ситуації, в яких учасники зможуть зрозуміти суть того, що відбувається і спробувати себе в різних ролях. При стимулюванні діяльності важливо показати перспективи, створити настрій радості та очікування нагороди в результаті діяльності. При такому методі виховання можна використовувати кілька прийомів. Це заохочення (похвала, вручення чогось матеріального), покарання (несхвалення, осуд, зауваження, осуд, догану) і змагання.
  Цілі виховання - це що таке? Методи виховання

  Самовиховання – головний спосіб розвитку

  Цей метод пов'язаний з ситуаціями, коли дитина сама вчиться розуміти, яка основна мета виховання, ставити її перед собою, передбачити результати і рухатися до них. Дітей просто необхідно підштовхувати до такого способу розвитку. Людина спочатку активний з народження і здатний до самовиховання. Здійснюючи його, дитина може самонавчатися, самоосвічуватися і самовдосконалюватися. Щоб допомогти дітям у цій непростій справі, педагогам і батькам потрібно тільки намітити загальний план і окремі дії в роботі. При цьому важливо робити акцент на самооцінку, самоаналіз, самоконтроль, самоотчет та особисті зобов'язання. При такому методі виховання у дитини формуються моральні і вольові якості особистості, які в майбутньому дуже допоможуть у житті. Підводячи підсумок, можна сказати, що провідне місце в розвитку дітей займають завдання, цілі, принципи і методи. Їх правильний вибір допоможе сформувати гармонійну і всебічну особистість.


  Схожі поради

  Сад і город