Технічна пропозиція: правила оформлення, особливості та зразок документа

0 809

Технічна пропозиція, зразок якого буде представлений у статті, являє собою комплекс конструкторської документації, що містить уточнені обґрунтування (техніко-економічні) доцільності розробки документів на виріб. Вона розробляється, якщо відповідне умова передбачається у техзавданні.

Технічна пропозиція: правила оформлення, особливості та зразок документа

Підстава

При розробці комерційно-технічного пропозиції до уваги беруться результати:
 • Аналізу техзавдання замовника і різних варіантів можливого виконання.
 • Порівняльної оцінки альтернативних рішень з урахуванням експлуатаційних, конструктивних особливостей продукту.
 • При складанні документації можуть використовуватися результати інших досліджень.


  Призначення

  Суть технічного пропозиції полягає у виявленні уточнених/додаткових вимог до конкретного виробу, не зазначених в техзавданні. Це можуть бути якісні, технічні характеристики тощо Основа для визначення переліку заходів, що здійснюються на стадії складання технічного пропозиції, - технічне завдання . Розробники визначають роботи в залежності від призначення і специфіки відповідного виробу.

  Особливості структури

  До складу технічного пропозиції входить конструкторська документація, передбачена техзавданням, згідно з ГОСТ 2102-68. При складанні електронних матеріалів ступінь деталізації структури і моделі виробу повинна відповідати етапу розробки.
  Технічна пропозиція: правила оформлення, особливості та зразок документа
  Конструкторська документація, призначена для виготовлення макетів у відповідності з ГОСТ 2002-72 не включаються до складу технічного пропозиції . Допускається докласти електронні макети можливих варіантів виробу або його частин за ГОСТ 2052-2006.


  Форму надання документації (паперова/електронна) визначає розробник за узгодженням із замовником, якщо вона не визначена в техзавданні. Види матеріалів визначаються за ГОСТ 2102-68. У технічному реченні можуть бути документи в різних формах.

  Загальні вимоги

  Якщо проаналізувати будь приклад технічного пропозиції можна побачити, що в ньому інформація невеликого обсягу, що відноситься до варіантів розроблюваного об'єкта, оформляється, як правило, таблицею. Це одне з перших вимог до змісту документації. Тексти великого обсягу, що включають відомості, що відносяться до різних варіантів, поділяють на підрозділи та розділи. В кінці документа може розміщуватися розділ або додаток. В ньому у вигляді тексту або таблиці наводяться узагальнені дані по всіх варіантів. На схемах, кресленнях зображення, що відносяться до різних макетів, можуть розміщуватися як на одному, так і на різних аркушах. Перелік конструктивних елементів декількох варіантів оформляють у вигляді таблиці, в якій наводиться їхня порівняльна характеристика, або в окремих таблицях.
  Технічна пропозиція: правила оформлення, особливості та зразок документа

  Загальний креслення

  У технічному реченні повинна бути схема загального вигляду виробу або електронна модель, еквівалентна їй. При цьому в кресленні повинні бути присутніми:
 • Зображення декількох варіантів вироби, підпису та текстова частина. Вони необхідні для порівняння моделей, визначення вимог до об'єктів і формування уявлення про основних і компонувальних виконаннях, особливості взаємодії елементів, принцип роботи.
 • Назви, позначення (при наявності) компонентів, для яких потрібно вказати технічні характеристики та інші відомості або запис яких служить для пояснення зображень.
 • Опис принципу дії, вказівки на склад і пр.
 • Габарити та інші дані, що наносяться на зображення.
 • Технічні характеристики об'єкта. Вони вказуються, якщо це потрібно для зручності порівняння варіантів за загальним кресленням. У такому разі в пояснювальній записці характеристики не наводяться, а замість них вказується посилання на схему.
 • Технічна пропозиція: правила оформлення, особливості та зразок документа

  Зображення повинні бути виконані максимально спрощено.

  Відомість

  У цей документ включаються всі конструкторські матеріали по правилам, закріпленим в ГОСТ 2106-96 незалежно від того, до якого саме варіанту вироби вони належать. У графі "Примітка" може вказуватися схема, якій відповідає конструкторський документ. Матеріали можуть бути представлені в різній формі. У графі "Примітка" у цьому випадку слід вказувати відповідний тип документів.
  Технічна пропозиція: правила оформлення, особливості та зразок документа

  Пояснювальна записка

  Вона формується в порядку, встановленому ГОСТ 2106-96. При цьому повинні враховуватися певні вимоги для розділів:
 • "Вступ" – тут вказується назва, дата затвердження та номер техзавдання.
 • "Призначення, область застосування виробу" – в цьому розділі повинні міститися відомості з завдання, а також дані, що доповнюють і конкретизують їх. Йдеться, зокрема, про короткій характеристиці сфери та умов використання виробу, загальний опис об'єкта, для якого вона призначена.
 • "Технічна характеристика" – тут вказують потужність, витрата енергії або палива, продуктивність, КПД та інші параметри, передбачені в техзавданні, та додаткові параметри. У цьому ж розділі присутні дані про відхилення (з обґрунтуванням) відповідно від вимог. Крім того, тут наводять результати зіставлення основних параметрів виробу з показниками аналогів (і зарубіжного, і вітчизняного виробництва) або вказують посилання на мапу якості і технічного рівня.
 • Технічна пропозиція: правила оформлення, особливості та зразок документа

  Опис і обґрунтування конструкції

  В цьому розділі Пояснювальної записки зазначаються:
 • Характеристики та обґрунтування доцільності приведення варіантів виробу. При необхідності дається ілюстрація або посилання на електронні моделі.
 • Інформація про призначення електронних або матеріальних макетів (якщо вони були виготовлені).
 • Відомості про програму та методику аналізу або випробування, їх результати, дані про оцінку відповідності макетів вимогам, в тому числі технічної естетики та ергономіки.
 • Фотографії макетів (при необхідності).
 • Відомості про перевірку варіантів виробу на патентну чистоту, конкурентоспроможність.
 • Позначення ключових конструкторських документів, згідно з якими здійснювалося виготовлення матеріальних макетів, дати та номери звітів/протоколів, складених за результатами випробувань.
 • Інформація про використання у розробці винаходів, про заявках, поданих на нові винаходи.
 • Дані про відповідність варіантів виробу вимогам виробничої санітарії та безпеки.
 • Інформація про порядок утилізації.
 • Відомості про рівні впливу виробу на навколишнє середовище.
 • Технічна пропозиція: правила оформлення, особливості та зразок документа

  Додатково

  У Пояснювальній записці також присутні розділи:
 • "Розрахунки". Вони необхідні для підтвердження надійності, працездатності конструкції. У цьому розділі визначаються орієнтовні показники.
 • "Роботи з використанням вироби". У цьому розділі містяться відомості про організацію діяльності на місці експлуатації продукту. Наприклад, це можуть бути дані про передбачувану кваліфікації і числі обслуговуючих працівників.
 • "Очікувані показники". Тут наводяться орієнтовні розрахунки економічної ефективності від впровадження у виробництво даного виробу. При цьому вказуються засоби інформаційного і програмного забезпечення систем автоматизації, якщо вони застосовувалися при виконанні розрахунків.
 • "Рівень уніфікації і стандартизації". Тут наводяться попередні дані про використані при розробці уніфікованих і стандартних складальних одиницях.
 • Наприкінці Пояснювальної записки зазначаються додаткові вимоги.


  Схожі поради

  Сад і город